ULTRA COMM+2.cPCI: 2 Port RS-232/422/485(Auto 485) cPCI w/6U Adapter
465,00 € Gewicht 0.5 kg
Accessories: Adapters & Converters: CompactPCI Adapters: CompactPCI 3U to 6U Adapter Board
79,95 € Gewicht 0.5 kg
ULTRA COMM+2I.cPCI: 2 Port Isolated RS-232/422/485 cPCI
460,00 € Gewicht 0.5 kg
ULTRA COMM+2I.cPCI: 2 Port Isolated RS-232/422/485 cPCI w/6U Adapter
526,00 € Gewicht 0.5 kg
ULTRA COMM+4.cPCI: 4 Port RS-232/422/485 cPCI
486,00 € Gewicht 0.8 kg
ULTRA COMM+4.cPCI: 4 Port RS-232/422/485 cPCI w/6U Adapter
551,00 € Gewicht 0.8 kg
COMM+8.cPCI: 8 Port RS-232 DB25 cPCI
521,00 € Gewicht 0.8 kg
COMM+8.cPCI: 8 Port RS-232 DB25 cPCI w/6U Adapter
586,00 € Gewicht 0.8 kg
DIO-16.PCI: 8 Input / 8 Output Digital I/O Card, obsolete, replacement: 8012S
239,00 € Gewicht 0.3 kg
DIO-16.PCI: 8 Input / 8 Output Digital I/O Card w/ KT101
279,00 € Gewicht 0.3 kg